• Home
  • Presa comunista

Category : Presa comunista

Presa Comunistă

Presa comunista O scurtă ilustrare a articolelor din presa comunistă ne trimite în trecutul revistei Tribuna, având sloganul Proletari din toate ţările, uniţi-vă! şi prezentând pe prima pagină Raportul Comitetului Central şi nelipsita fotografie a celui mai iubit fiu al patriei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Răsfoind paginile, descoperim obiectivele partidului comunist cu pri...


    • O productie:
    • Cu sprijinul: